Mit Arbejde

Note: this is a first draft, a lot has been translated with a translator tool, and I’ve tried my best to read through it and at least attempt to find grammar mistakes. BUT! This is also a vocabulary learning exercise hence using the translator tool. If any of my lovely Danish friends read it and are happy to post corrections in the comments so I can learn better, please feel free!

Modul 3.1 Presentation: Mit Arbejde

Jeg bor på en husmandssted, på landet tæt på Tebstrup.

Jeg er gift, med tre børn. Min mand går ud på arbejde om ugen, og jeg arbejder hjemme. Min mand også arbejder hjemme om aftenen og weekenden. Jeg møder arbejde on morgenen efter passer børn, normalt cirka kl. 11. De leger sammen, og jeg arbejder. Nogle gange hjælper de mig men normalt leger de. Jeg hjælper til at styre skovområdet, jeg forbereder jorden til dyrkning af grøntsager, jeg laver kurve, jeg laver og reparerer nogle af vores tøj, og jeg bager brød. Om fremtiden vil ve have nigorageder, og jeg vil spinde og farve vores angora ind i garn ved hjælp af naturlige farvestoffer fra vores husmandssted.

Vi styrer vores skovområde. Vi hugger ned døde træer til brande, vi lade skoven trække vejret, og hjælpe med at holde det sundt. Først skal vi vælge de døde træer. Nogle gange er de allerede på jorden, nogle gange skal vi hugge dem ned. Hvis de allerede er nede, først trimmer vi alle grene af, så så vi det til længder som vi kan bære til værftet. Noen er svært tungt og trenger begge to oss til å bære dem, og noen er lette nok for meg å bære på min egen. Næste bliver de skåret med en motorsav i længder små nok til at passe i vores ovn. Endelig skal de større stykker splitte med en økse, før de føjes til træstangen.

Der er for mange ukrudt til at dyrke grøntsager i år, så skal jeg forberede jorden klar til næste år. Jeg graver op brændenælder og andre ukrudt, og jeg forsøger at identificere de planter, der allerede vokser. Nu er det forår, dette job tager meget tid på mig.

Jeg er begyndt at lære at lave kurve, og jeg vil fortsætte med at lære at lave bedre kurve. Min første kurv blev lavet af brombær vinstokke. Jeg vil bruge kviste skåret fra vores frugttræer, og kaprifol og brombær vinstokke til mine kurve. Først må jeg skære kvistene og vinstokke. Så skal de tørre i et par uger. Når jeg er klar til at lave en kurv, skal jeg suge kvistene og vinstokke i vand for et par dage, før de er klar til at blive brugt.

Jeg genbruger tøj, som vi er vokset ud af, eller som er slidt ud. Nogle gange reparerer jeg andre tøj med dem, nogle gange laver jeg nye ting med dem. Jeg skal bruge mine børns gamle pyjamas til at hente de hæklede tæpper jeg har lavet for dem. Jeg har hæklet flere hoppere til mig selv og min datter og mange tæpper.

Hver dag bager jeg brød. Jeg bruger surdej til mit brød. Jeg begynder at lave brød om natten. Jeg sparer nogle af surdej starteren, og brug resten til mit brød. Når har jeg lavet dejen går det i køleskabet for at hvile natten over. Om morgenen tager jeg det ud af køleskabet og lad det stige langsomt i mit køkken. Når det er fordoblet i størrelse, sætter jeg det i en tin og lad det stige igen. Det er normalt klar til at lave mad ved teatime, og vi kan få frisk brød til aftensmad.

Jeg tror, at mit job er fantastisk. Det er hårdt arbejde, jeg bliver ikke betalt for det, men jeg lærer så meget, og mit arbejde gør mig sund.

***

I live on a smallholding in the countryside near Tebstrup.

I am married with three young children. My husband goes out to work during the week.

I work at home. I start work in the morning after caring for the children. They play together, and I work. Sometimes they help me, mostly they play. At the moment, I help to manage the woodland, I prepare the ground for growing vegetables, I make baskets, I make and repair some of our clothes, and I bake bread. In the future we will have chickens or ducks for eggs, and nigora goats for fibre. I will be dying and spinning our angora fibre using natural dyes.

We manage our woodland. We chop down dead trees for firewood, we help the woodland to breathe, and we help keep it healthy. First we have to find the dead trees. Sometimes they are already on the ground, sometimes we need to chop them down. If they are already down, first we trim all the branches off, then we saw it to lengths that we can carry down to the yard. Some are very heavy and need both of us to carry them, and some are light enough for me to carry on my own. Next they get cut with a chainsaw to lengths small enough to fit in our furnace. Finally the bigger pieces need splitting with an axe before they are added to the woodpile.

There are too many weeds to grow any vegetables this year, so I must prepare the ground ready for next year. I dig up nettles and other weeds, and I try to identify the plants already growing. Now it is spring, this job takes up a lot of my time.

I have started learning to make baskets, and I want to keep learning, to make better baskets. My first basket was made from blackberry vines. I will use twigs cut from our fruit trees, and honeysuckle and blackberry vines for my baskets. First I must cut the twigs and the vines. Then they need to dry for a few weeks. When I am ready to make a basket, I need to soak the twigs and vines in water for a few days before they are ready to be used.

I recycle clothes that we have grown out of or that are worn out. Sometimes I repair other clothes with them, sometimes I make new things with them. I am going to use my children’s old pyjamas to back the crocheted blankets I have made for them. I have crocheted several jumpers for myself and my daughter, and many blankets.

Every day I bake bread. I use sourdough for my bread. I start making the bread at night. I save some of the sourdough starter, and use the rest for my bread. Once I’ve made the dough it goes in the fridge to rest overnight. In the morning I take it out of the fridge and let it rise slowly in my kitchen. When it has doubled in size, I put it in a tin and let it rise again. It’s usually ready to cook by teatime and we can have fresh bread for supper.

I think my job is amazing. It is hard work, I don’t get paid for it, but I learn so much and my work is making me healthy.

Advertisement

6 Comments Add yours

 1. Ditte says:

  Hi Jeni 🙂 Thank you for letting me look your writing through -I love doing stuff like that – Yay!

  First correction I see ‘Jeg bor på en husmandssted’ instead of ‘en’ it is ‘et’.

  Liked by 1 person

 2. Ditte says:

  your version: Jeg er gift, med tre børn. Min mand går ud på arbejde om ugen, og jeg arbejder hjemme. Min mand også arbejder hjemme om aftenen og weekenden. Jeg møder arbejde on morgenen efter passer børn, normalt cirka kl. 11. De leger sammen, og jeg arbejder. Nogle gange hjælper de mig men normalt leger de. Jeg hjælper til at styre skovområdet, jeg forbereder jorden til dyrkning af grøntsager, jeg laver kurve, jeg laver og reparerer nogle af vores tøj, og jeg bager brød. Om fremtiden vil ve have nigorageder, og jeg vil spinde og farve vores angora ind i garn ved hjælp af naturlige farvestoffer fra vores husmandssted.

  My version: Jeg er gift og har tre børn. Min mand går på arbejde i hverdag, og jeg arbejder hjemme. Min mand arbejder også hjemme om aftenen og i weekenden. Jeg møder på arbejde on morgenen efter jeg har passet børnene, normalt cirka kl. 11( I am not sure about this sentence-what is it in english?). De leger sammen, og jeg arbejder. Nogle gange hjælper de mig men normalt leger de. Jeg hjælper til med at styre skovområdet, jeg forbereder jorden til dyrkning af grøntsager, jeg laver kurve, jeg laver og reparerer noget af vores tøj, og jeg bager brød. I fremtiden vil vi have nigorageder, og jeg vil spinde og farve vores angora garn ved hjælp af naturlige farvestoffer fra vores husmandssted.

  By the way I haven’t corrected commas and such.

  Liked by 1 person

  1. ❤ the sentence you asked about – I'm trying to make the difference between "housework" and "work-work" so I start my "work-work" after I've made sure the children are all fed etc. Which I'm not sure how to write in english either!

   Like

 3. Ditte says:

  Okay, now I see the english version of your danish text 🙂

  Perhaps I don’t need to put in the ‘Your version’ part 🙂

  My version: Vi styrer vores skovområde. Vi fælder og hugger døde træer til brande, vi lader skoven trække vejret, og hjælper med at holde den sundt. Først skal vi udvælge de døde træer. Nogle gange er de allerede på jorden, nogle gange skal vi hugge dem ned. Hvis de allerede er nede, trimmer vi først alle grene af, så saver vi det i stykker, som vi kan bære til værftet. Nogle er meget tunge og vi bliver begge nødt til at bære dem, og nogle er lette nok for mig at bære på egen hånd. Derefter bliver de skåret med en motorsav små nok til at passe i vores ovn. Endelig skal de større stykker splittes med en økse, før de føjes til brændestablen.

  Der er for meget ukrudt til at dyrke grøntsager i år, så skal jeg forberede jorden til næste år. Jeg graver brændenælder og andet ukrudt op, og jeg forsøger at identificere de planter, der allerede vokser. Nu er det forår, dette job tager meget tid for mig.

  Jeg er begyndt at lære at lave kurve, og jeg vil fortsætte med at blive bedre til at lave bedre kurve. Min første kurv blev lavet af brombær vinstokke. Jeg vil bruge kviste skåret fra vores frugttræer, og kaprifol og brombær vinstokke til mine kurve. Først må jeg skære kvistene og vinstokke. Så skal de tørre i et par uger. Når jeg er klar til at lave en kurv, skal kvistene og vinstokke stilles i vand i et par dage, før de er klar til at blive brugt.

  Jeg genbruger tøj, som vi er vokset ud af, eller som er slidt. Nogle gange reparerer jeg andet tøj med det, nogle gange laver jeg nye ting med det. Jeg skal bruge mine børns gamle pyjamas til at fikse de hæklede tæpper jeg har lavet til dem. Jeg har hæklet flere trøjer til mig selv og min datter og mange tæpper.

  Hver dag bager jeg brød. Jeg bruger surdej til mit brød. Jeg begynder at lave brød om natten. Jeg gemmer noget af surdej starteren, og bruger resten til mit brød. Når har jeg lavet dejen stilles det i køleskabet for at hvile natten over. Om morgenen tager jeg det ud af køleskabet og lad det hæve langsomt i mit køkken. Når det er fordoblet i størrelse, sætter jeg det i en dåse og lader det stige igen. Det er normalt klar til at blive bagt ved eftermidagstid, og vi kan få frisk brød til aftensmad.

  Jeg synes, at mit job er fantastisk. Det er hårdt arbejde, jeg bliver ikke betalt for det, men jeg lærer så meget, og mit arbejde gør mig sund.

  Liked by 1 person

  1. ❤ ❤ ❤ thank you so much!!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s